U SARADNJI SA HANNS SEIDEL FONDACIJOM USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR „BERLINSKI PROCES:JAČANJE REGIONALNE SARADNJE I INTEGRACIONA PERSPEKTIVA PANEVROPSKIH DRUŠTAVA ZAPADNOG BALKANA“ 20-22 APRILA 2018 U BUDVI

U SARADNJI SA HANNS SEIDEL FONDACIJOM USPJEŠNO REALIZOVAN SEMINAR „BERLINSKI PROCES:JAČANJE REGIONALNE SARADNJE I INTEGRACIONA PERSPEKTIVA PANEVROPSKIH DRUŠTAVA ZAPADNOG BALKANA“ 20-22 APRILA 2018 U BUDVI

U periodu od 20-22 aprila 2018. godine uspješno je održan seminar na temu „Berlinski proces: jačanje regionalne saradnje i integraciona perspektiva panevropskih društava Zapadnog Balkana” u hotelu Budva, u Budvi, u zajedničkoj saradnji Hanns Seidel fondacije i Crnogorske panevropske unije.

 

Ciljna grupa seminara bili su mladi aktivni i perspektivni ljudi Crne Gore iz različitih oblasti društva.

Na seminaru polaznici imali su prilike da kroz set predavanja i vježbi spoznaju značaj Berlinskog procesa za zemlje Zapadnog Balkana iz različitih perspektiva koje su izložili predstavnici akademskog, civilnog i državnog miljea; Dejan Medojević (Sekretarijat za razvojne projekte), prof. dr Predrag Bjelić (Ekonomski fakultet Beograd), prof. dr Azra Hadžiahmetović (Ekonomski fakultet Sarajevo), mr Nenad Koprivica (Ministarstvo sporta), Edin Koljenović (RYCO) i prof. dr Gordana Đurović (Ekonomski fakultet Podgorica).