Seminar Crnogorske panevropske unije u saradnji sa Hanns Seidel fondacijom realizovan u Petrovcu uz poštovanje NKT mjera

Seminar Crnogorske panevropske unije u saradnji sa Hanns Seidel fondacijom realizovan u Petrovcu uz poštovanje NKT mjera

➡️Crnogorska panevropska unija je u saradnji sa Hanns Seidel fondacijom uspješno realizovala seminar u Petrovcu u periodu od 8-10. oktobra 2020. godine na temu: „Crna Gora: od Strategije pametne specijalizacije do EU agende integracija, u kontekstu COVID-19 pandemije“.
?20 mladih polaznika/ca (studenti dodiplomskih studija, članovi Crnogorske panevropske unije, predstavnici državnih institucija – Ministarstvo sporta i mladih, Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo nauke, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo turizma i održivog razvoja, kao i iz privatnog sektora) imali su prilike da se povežu, prošire znanja i diskutuju o pitanjima koji se tiču prioritetnih sektora razvoja Crne Gore (poljoprivreda, energija, turizma i informacione tehnologije) i vezi sa procesom evropskih integracija Crne Gore kroz aktuelni kontekst pandemije COVID-19.
?‍??‍?Eminentni profesori i eksperti iz Crne Gore i regiona u oblasti poljoprivrede, turizma, nauke, industrije, ekonomije i evropskih integracija su kroz set predavanja i radionica prenijeli znanja i iskustva mladim polaznicima/ama.
Seminar je protekao uz poštovanje mjera nadležnih institucija u cilju suzbijanja širenja pandemije.
Zahvaljujemo se svima koji su doprinijeli da seminar prođe uspješno i po planu.