Seminar Crnogorske panevropske unije i Hanns Seidel Fondacije

Seminar Crnogorske panevropske unije i Hanns Seidel Fondacije

Crnogorska panevropska unija u saradnji sa Hanns Seidel Fondacijom uspješno je realizovala seminar u Petrovcu u periodu od 19. do 21. oktobra na temu „Crna Gora: od zajedničkog regionalnog tržišta do EU integracione agende„.

Polaznici seminara bili su studenti master studija Ekonomskog i fakulteta Političkih nauka, predstvanici Kancelarije za evropske integracije i Ministarstva za ekonomski razvoj. Učesnici su tokom seminara imali priliku da prošire znanje o zajedničkom regionalnom tržištu za region Zapadnog Balkana (sa posebnim osvrtom na Crnu Goru i Srbiju), njegovim prednostima i nedostacima, kao i o održivoj poljoprivredi i turizmu kroz prizmu zajedničkog regionalnog tržišta.

Eminentni profesori i eksperti iz Crne Gore i Srbije u oblasti ekonomije, evropskih integracija, poljoprivrede i turizma su kroz set predavanja i radionica prenijeli znanja i iskustva mladim polaznicima i podstakli ih na debatu.

Seminar je protekao uz poštovanje mjera nadležnih institucija u cilju suzbijanja širenja pandemije.