PROJEKTNA MENADŽERKA CPEU TEODORA LAĐIĆ BILA JE GOVORNIK NA PANELU NA CENTRU ZA EVROPSKE INTEGRACIONE STUDIJE UNIVERZITETA Bon U NJEMAČKOJ

PROJEKTNA MENADŽERKA CPEU TEODORA LAĐIĆ BILA JE GOVORNIK NA PANELU NA CENTRU ZA EVROPSKE INTEGRACIONE STUDIJE UNIVERZITETA Bon U NJEMAČKOJ

Teodora Lađić, CPEU projektna menadžerka i ZEI alumnistkinja, bila je jedna od govornika na panelu „Perspektiva proširenja Zapadnog Balkana“ na Centru za evropske integracione studije (ZEI), Univerziteta u Bonu, u Njemačkoj 28. juna 2019. godine u čast diplomiranja generacije 2019.

G-đa Lađić je predstavila rad Crnogorske panevropske unije i Međunarodne panevropske unije sa svojim organizacijama članicama i podijelila ključne ideje i vrijednosti najstarijeg panevropskog pokreta u Evropi. Takođe je iskoristila priliku da predstavi Jean Monnet TISIM projekat CPEU u vezi sa agendom održivosti i procesom evropskih integracija, a povezano sa nedavno objavljenim radom ZEI Future of Europe Observer na sličnu temu.

Osim toga, g-đa Lađić je predstavila perspektivu Crne Gore u procesu prisutpanja, naglašavajući predvodničku ulogu u procesu pregovora sa EU i vidljive reforme koje se sprovode u crnogorskom društvu. S druge strane, ona je ukazala na trajanje i pritisak da se privede kraju cijeli proces, imajući u vidu ogroman broj pregovaračkih poglavlja koje treba zatvoriti. Međutim, ona je navela jednu ključnu poruku, a to je da su reforme i proces pristupanja EU ključni mehanizmi za Crnu Goru i njene građane da postignu bolje standard, stabilnost i prosperitet. U tom pogledu Crna Gora mora nastaviti sa reformskom agendom bez obzira na indirektno najavljeni zamor proširenja zbog EU izazova i potrebe za konsolidacijom.