Predstavnici CPEU učestvovali na konferenciji „Uloga mladih u procesu evropskih integracija“, Vogošća, Bosna i Hercegovina

Predstavnici CPEU učestvovali na konferenciji „Uloga mladih u procesu evropskih integracija“, Vogošća, Bosna i Hercegovina

Mladi Crnogorske panevropske unije učestvovali su na konferenciji koju su organizovale kolege iz organizacije Mladih Panevropske unije Bosne i Hercegovine, u Vogošći 18. avgusta 2018. godine. Na konferenciji mladi iz cijele regije su razgovarali na teme vezane za položaj i ulogu mladih u procesu evropskih integracija.