Predsjednica CPEU profesorka Đurović izlagala je na temu ciljeva održivog razvoja i EU integracija na radionici UNDP u Kolašinu

Predsjednica CPEU profesorka Đurović izlagala je na temu ciljeva održivog razvoja i EU integracija na radionici UNDP u Kolašinu

Profesorica Gordana Đurović bila je jedan od predavača na UNDP radionici – MAPS radionici, u Kolašinu 24. i 25. juna 2019. godine, u organizaciji UNDP-a u Crnoj Gori.

Predstavila je studiju pod nazivom „Kroz proces pristupanja EU prema UN-ovim ciljevima održivog razvoja u specifičnim oblastima: Socijalna politika i zapošljavanje (C19), Temeljna prava i pravda (C23 / 24) i Životna sredina i klimatske promjene (C27)“. To je dio istraživanja koje je već provedeno u okviru projekta Žan Mone TISIM Crnogorske panevropske unije – “Agenda 2030 – Agenda 2025 EU: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori”.

MAPS proces u Crnoj Gori bio je usmjeren na identifikaciju tačaka ubrzanja, kako bi se ubrzalo postizanje Agende za održivi razvoj do 2030. godine. Mapiranje sinergija između procesa pristupanja EU i održivog razvoja je prilika za pametan pristup implementaciji u oba razvojna programa. Proces je generisao novo, jače partnerstvo sa Vladom Crne Gore i njenim pregovaračkim strukturama i zaključio da ako se obije adrese bave istovremeno, mogu se ostvariti veće koristi.

Tokom radionica, identifikovano je 11 konkretnih inicijativa za jačanje daljih sinergija između dva glavna razvojna procesa u zemlji – Pristupanje EU i UN Agenda 2030.