Predsjednica CPEU, prof. Gordana Đurović, prisustvovala 15. sastanku Zajedničkog konsultativnog komiteta EU i Crne Gore

Predsjednica CPEU, prof. Gordana Đurović, prisustvovala 15. sastanku Zajedničkog konsultativnog komiteta EU i Crne Gore

Po 15. put, Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESK) i Crna Gora održali su Zajednički konsultativni komitet civilnog društva (ZKO). ZKO je platforma civilnog društva uspostavljena između EESC i crnogorskog civilnog društva. On sa stanovišta civilnog društva dopunjuje institucionalni okvir EU u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore. Ova zajednička institucija omogućava organizacijama civilnog društva sa obije strane da prate pregovore o pristupanju zemlje. To je takođe platforma za diskusiju o pitanjima od zajedničkog interesa i informisanje javnosti o izazovima koji predstoje tokom perioda pristupanja.

Ovaj 15. ZKO je održan u Briselu i bavio se pitanjima kao što su:

  • Trenutno stanje u odnosima EU i Crne Gore, uključujući Izvještaj o Crnoj Gori za 2021
  • Revidirana metodologija proširenja – Klaster 1: Osnove procesa pristupanja, sa posebnim fokusom na ekonomske kriterijume, javne nabavke, statistiku i finansijsku kontrolu i odgovor na pandemiju COVID-19
  • Pregled situacije civilnog društva u Crnoj Gori

Na sastanku je usvojena zajednička deklaracija koja je proslijeđena svim relevantnim institucijama EU, kao i crnogorskim vlastima.

Tekst deklaracije možete preuzeti OVDJE