Predsjednica CPEU prisustvovala ovogodišnjoj konferenciji Jean Monnet projekata u Briselu

Predsjednica CPEU prisustvovala ovogodišnjoj konferenciji Jean Monnet projekata u Briselu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne aktivnosti i kulturu je organizovala Jean Monnet kick off sastanak 29. novembra 2018. godine u Briselu, NCE konferencijski i biznis centar, EACEA, Belgija.

Na skupu je učestovalo preko 230 učesnika iz različitih zemalja svijeta.

Predsjednica CPEU prof. dr Gordana Đurović je predstavljala Crnogorsku panevropsku uniju na tom skupu, kao organizaciju koja sprovodi dva Jean Monnet projekta za koje je dobila dva uzastopna granta od Evropske unije pod Erasmus+ platformom.