Predavanja i aktivnosti drugog i trećeg dana Regionalne ljetnje škole

Predavanja i aktivnosti drugog i trećeg dana Regionalne ljetnje škole

Drugog i trećeg dana regionalne ljetnje škole, učesnici su imali predavanja na temu populizma, indeksa socijalne kohezije i pomirenja i o ljudskim pravima i identitetu.

Na prvom predavanju – Demokratski principi: populizam i stavovi mladih prema različitim etničkim grupama, doktorant Nemanja Stankov, i profesorica Olivera Komar  govorili su o pojmu populizma, etničkim i socijalnim odnosima.  Nakon predavanja usledila je radionica koju je vodila Anida Šabanović iz Vanjskopolitičke inicijative BA. Radionica – Ko voli populiste? Hajde da razgovaramo o demokratiji i identitetu u regionu bila je jako interaktivna. Učesnici su podijeljeni u grupe. Prva grupa je zastupala stav  da je populizam pozitivna stvar; druga grupa je zastupala stav da je populizam negativna stvar, dok su treću grupu činile sudije. Kao pozitivne primjere populizma, grupa koja je zastupala taj stav naveli su kampanju black lifes matters, podsticanje vakcinisanja u Srbiji na način što se građanima plaća određeni iznos za to, kao i to da ljudi brže shvataju da imaju moć u svojim rukama. Grupa koja je zastupala stav da populizam nije pozitivan navela je kao razloge manipulaciju ljudima i činjenicama, dihotomoiju širom svijeta, nedostatak ravnoteže moći.

Predavanje Elme Tershana iz partnerske organizacije Opservatorija za prava djece i mladih na temu indeksa socijalne kohezije i pomirenja, upoznalo je učesnike sa ovim pojmom i kroz interaktivnu igru pokazalo kako način na koji mladi posmatraju jedni druge, mnogo govori o njihovoj toleranciji i stavovima prema pripadnicima drugih identitetskih grupa.

Nakon predavanja, učesnici Regionalne ljetnje škole imali su priliku da obiđu Stari Bar i razgovaraju sa gradonačelnikom Bara Dušanom Raičevićem. Gradonačelnik je mladima govorio o istoriji grada Bara, njegovim znamenitostima, životu u gradu među čijim stanovnicima ima pripadnika svih religija.

Na panel diskusiji, predsjednica Crnogorske panevropske unije, prof. dr Gordana Đurović predstavila je rezultate upitnika koji je CPEU sprovela na početku projekta. Upitnik je bio vezan za stavove mladih o demokratiji i evropskim vrijednostima, identitetu,zaposlenosti, edukaciji i mobilnosti. Na kraju panel diskusije učesnici su glasanjem izrazili da li pripadaju euro-entuzijastima, euro-skepticima, euro-pragmaticima ili euro-pesimistima.

Na predavanju od ljudskim pravima i identitetu, mladi su bili u prilici da razgovaraju o kompleksnostima ova dva pojma. Zaključne poruke ovog predavanja bile su da svaki čovjek ima pravo da izabere sopstveni identitet, pravo da poznaje sopstvenu kulturu, pravo na učešće u stvaranju duhovnog, materijalnog i intelektualnog izražavanja zajednice.