Predavanja i aktivnosti četvrtog i petog dana Regionalne ljetnje škole

Predavanja i aktivnosti četvrtog i petog dana Regionalne ljetnje škole

Četvrtog i petog dana regionalne ljetnje škole, učesnici su imali predavanja na temu interkulturalnog dijaloga (edukativni nivo i regionalni nivo), politike mladih i mobilnosti, religije i lažnih vijesti.

Na prvom predavanju – „Podsticanje interkulturalnog dijaloga kroz edukaciju“ mladima se obratio Siniša Bjeković iz Ombudsmana Crne Gore. Na ovom predavanju mladi su imali priliku da čuju zašto je interkulturalni dijalog važan, koji su to slučajevi sa kojima se Ombudsmana Crne Gore svakodnevno susreće i kako pospješiti dijalog. Poruke ovog predavanja bile su da region Zapadnog Balkana treba više da radi na dijalogu, jer bez dijaloga nemamo budućnosti (dijalog je naša obaveza), da u društvu treba da postoji socijalna kohezija – jednoakost za sve i da bez inkluzije nema interkulturalnog dijaloga. Jedan od primjera koji je Sinisa naveo vezan jeste etnička distanca u Pljevljima. Pripadnici različitih etničkih grupa koji imaju moć da učine nešto za grad, pokušali su razgovarati, bez kamera i bez uplitanja medija na bilo koji način. Iza zatvorenih vrata djelovalo je da dijalog ide dobro, ali poslije toga jedni sa drugima nisu htjeli zajedno sjesti iz straha da ih ne vidi kako su to oni izrazili „moj narod“. Ovo je jedan od mnogih primjera sa kojima se suočavamo danas, i kroz događaje ove vrste trebamo učiti i razgovarati sa mladima, kako da prevaziđemo barijere i različitosti, i zajedno radimo na boljoj budućnosti svih nas.

Na drugom predavanju, Suzana Grubješić je govorila o značaju mobilnosti mladih, dijalogu, volonterizmu, lažnim vijestima i kritičkom razmišlajnju mladih. Suzana je napomenula da bi trebalo poboljšati razmjenu volontera u regionu Zapadnog Balkana. Na trećem predavanju, Nenad Koprivica govorio je o politici mladih i mobilnosti. Kako mladi utiču na kreiranje politike, i kako sada imaju mnogo više mogućnosti za mobilnost, razmjenu znanja i iskustva, koju treba da iskoriste, kako bi kreirali bolju budućnost za region.

Nakon nastavnog dijela škole, mladi su posjetili Islamski-kulturni centar, Katoličku katedralu i Pravoslavni hram, čime su se na najbolji način upoznali sa prepoznatljivošću grada Bara, a to je njegova otvorenost i suživot svih konfesija, vjekovima na jednom mjestu.

   

   

   

Na prvom predavanju, petog dana škole, učesnici su imali predavanje o interkulturalnim kompetencijama. Glavne poruke ovog predavanja bile su da region Zapadnog Balkana i oblasti koje ga čine imaju brojne sličnosti (zajedničku prošlost, zajednički jezik), da treba da razmijenjujemo ideje, znanja i iskustva kako bismo se povezali sa ljudima druge kulture i kako bismo razumijeli jedni druge.  Takođe, profesor Sejamini se je istakao da region kao cjelina ima veliki ekonomski potencijal, i da ako udružimo snage, možemo mnogo toga da učinimo na tom polju. Na drugom predavanju, prof Franjo Topić govorio je o ekumenizmu i dijalogu kao najvećim idejama poslednjih 100 godina. Podsjetio je na istoriju ekumenizma od 19. vijeka do naših dana. Profesor je istakao da je poreban dijalog i između religija.

Poslednje predavanje na Regionalnoj ljetnjoj školi bilo je posvećeno lažnim vijestima, fenomenu koji se sve više širi sa jedne strane, i teškoćama da se iste prepoznaju sa druge strane. Milan Jovanović, održao je predavanje na ovu temu, i upoznao mlade kako da prepoznaju lažne vijesti i na koji način mogu da se zaštite od njih.