„Otvorene inovacije u cilju unapredjenja preduzetničkih vještina i privatno-javnih partnerstava u regionu Dunava“ radionica održana u EU Info Centru 11. juna 2019.

„Otvorene inovacije u cilju unapredjenja preduzetničkih vještina i privatno-javnih partnerstava u regionu Dunava“ radionica održana u EU Info Centru 11. juna 2019.

Radionica u okviru projekta DA-SPACE labs održana u saradnji sa Crnogorskom Panevropskom Unijom na temu: “Otvorene inovacije u cilju unapredjenja preduzetničkih vještina i privatno-javnih partnerstava u region Dunava“  11. juna 2019.godine u EU Info Centru.
DA-SPACE inicijativa pokušava da uspostavi model inovativnih radionica u kojima će kompanije, javna uprava, univerziteti i civilni sector imati prilike da steknu nova znanja koja im mogu koristiti kako bi stvorili osnovu za inovacije u svojim oblastima djelovanja. Do sada je DA-SPACE ostvario saradnju sa mnogim organizacijama u zemljama poput Njemačke, Rumunije, Slovačke, Bugarske, Kipra, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Madjarske.
U okviru ovog projekta kojim se djelom sprovodi i u Crnoj Gori u partnerstvu sa Crnogorskom Panevropskom Unijom realizuje se model Otvorene inovacije u okviru DA-SPACE European project know-how.
Učesnici radionice bili su predstavnici: Ekonomskog fakulteta, CPEU, IT fakulteta, srednje škole, Privredne komore, Tehopolisa, turističkih organizacija, razvojnih agencija, digitalne kompanije i drugi zainteresovani.
Polaznici su imali priliku da učestvuju na radionicama o tome kako stvoriti otvoreni inovacioni ekosistem kroz model otvorenih laboratorija za inovacije, u kojima kompanije, javne vlasti, univerziteti i civilno društvo mogu stvoriti temelje za inovacije zajedno s mladim talentima. Benefiti su obostrani, kako za polaznike tako i za kompanije. Rezultati su korisni kako bi se definisala transnacionala strategija za pospješivanje inovacija i preduzetništva u region Dunava.