VIDEO: Održan seminar u Budvi u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung

VIDEO: Održan seminar u Budvi u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung

Crnogorska panevropska unija u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung je uspješno realizovala seminar na temu: “ Hajde da govorimo o Evropi: Ideje i vrijednosti“ u Budvi, u periodu od 29. novembra do 1. decembra 2019.

Kroz set predavanja i vježbi učesnici seminara su stekli vještine i znanja o evropskim kulturnim raznolikostima, političkim i ekonomskim aspektima, regionalnoj saradnji i novoj perspektivi evropske agende proširenja.

Ciljna grupa seminara bili su perspektivni mladi iz različitih sfera društvenog života, tj. studenti, predstavnici nvo sektora, javnog sektora, medija i biznis zajednice.

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mCQde8bjaHE&fbclid=IwAR0RMu81KxsmTh4wiEaePQ3UoUP6THqnTQgx2rnnVdqQ8vUjF1hoy5ZGeTk