NAUČNI ČLANAK PROFESORKE ĐUROVIĆ I CPEU ČLANOVA VASILIJA ĐUROVIĆA I MARTINI BOJAJA: MAKROEKONOMSKI EFEKTI COVID-19 U CRNOJ GORI

NAUČNI ČLANAK PROFESORKE ĐUROVIĆ I CPEU ČLANOVA VASILIJA ĐUROVIĆA I MARTINI BOJAJA: MAKROEKONOMSKI EFEKTI COVID-19 U CRNOJ GORI

Naučni članak profesorke Đurović i naših članova Vasilija Đurovića i Martinija Bojaja objavljen je na temu: Makroekonomski efekti pandemije COVID-19 u Crnoj Gori.

Glavna poruka rada je – ključna politika je očuvanje radnih mjesta, jer kada se korona stavi pod kontrolu i započne oporavak – trebaju nam SVI ZAPOSLENI za oporavak ekonomije!

Ako želite detaljnije da pročitate i preuzmite članak: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40854-020-00207-z.pdf 

Ova studija ispituje, dijagnostikuje i procjenjuje odgovarajuće odgovore makroekonomske politike crnogorske vlade na izbijanje COVID-19 pandemije. Autori su posmatrali šta se dešava sa stranama ponude i potražnje, naime BDP, turizam, kapital, ljudski kapital, izdaci za zdravstvo, ekonomska sloboda i nezaposlenost. Rezultati pokazuju danak na BDP, turizam, nezaposlenost, kapital, a posebno ljudski kapital za 2020.

Preporučene mjere politike su inicijative za trošenje javnih finansija usmjerene na obezbijeđivanje zaposlenja i zadržavanje visokokvalifikovanog osoblja u crnogorskim kompanijama. Uzimajući u obzir sve neizvjesnosti, oporavak crnogorske ekonomije mogao bi potrajati nekoliko godina da dostigne nivo proizvodnje prije COVID 19 pandemije.