Na Univerzitetu Crne Gore predstavljeni Jean Monnet Action projekti CPEU – CEPES i TISIM 13. Novembar 2018.

Na Univerzitetu Crne Gore predstavljeni Jean Monnet Action projekti CPEU – CEPES i TISIM 13. Novembar 2018.

Na Univerzitetu Crne Gore predstavljeni Jean Monnet Action projekti CPEU – CEPES i TISIM

  1. Novembar 2018. – Na Univerzitetu Crne Gore je u organizaciji Nacionalne Erasmus + kancelarije organizovan Info dan o projektia Erasmus + , naučenim lekcijama i novim mogućnostima. Prof. Đurović je predstavila aktuelne Jean Monnet projekte, među kojima i dva Jean Monnet projekta koje realizuje CPEU – CEPES i TISIM project. U prilogu prezentacija NATIONAL ERASMUS + INFO DAY – Jean Monnet projects