Međunarodna panevropska konferencija u Orašju, Bosna i Hercegovina 25-27 Maj 2018

Međunarodna panevropska konferencija u Orašju, Bosna i Hercegovina 25-27 Maj 2018

Konferencija pod nazivom „Evropski proces proširenja – prekogranična saradnja kao instrument evropskih integracija“, održala se u Orašju u hotelu Navis od 25. do 27.  maja 2018. godine.

Delagacija Crnogorske panevropske unije je bila prisutna na ovoj međunarodnoj konferenciji, predvođena potpredsjednikom CPEU i predsjednikom odbora za EU integracije u Skupštini Crne Gore, Adrijanom Vuksanovićem koji je bio jedan od govornika na konferenciji PEU Bosne i Hercegovine.

Na ovoj međunarodnoj konferenciji PEU Bosne i Hercegovine učestvovali su predstavnici panevropskih organizacija iz nekoliko zemalja, na čelu sa predsjednikom Međunarodne paneuropske unije Alainom Terrenoireom, te predstavnicima evropskih institucija i organizacija, domaćim društveno-političkim, akademskim, kulturnim i drugim predstavnicima, kao i ambasadorima i drugim diplomatskim predstavnicima. Ključna izlaganja na konferenciji imali su poslanici u Evropskom parlamentu Tonino Picula i Norbert Lins, šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini Lars – Gunnar Wigemark, potpredsjednik Međunarodne Paneuropske unije Mislav Ježić, generalni sekretar Međunarodne panevropske unije Pavo Barišić, šef kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu Drahoslav Štefanek, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore Adrijan Vuksanović,predsjednik Panevropske unije Njemačke Bernd Posselt, profesori na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jasmina Osmanković iElmir Sadiković, počasni predsjednik Panevropske unije BiH Franjo Topić i mnogi drugi.

Na kraju konferencije, kao i svake godine, bila je usvojena Panevropska deklaracija koja će biti upućena predstavnicima  institucija u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji. Tekst deklaracije  možete pronaći na sajtu PEU BiH na sljedećem link-u: http://www.paneuropa.ba/tekst-deklaracije-panevropske-konferencije-orasje-2018/

Međunarodna konferencija realizovana je pod sponzorstvom Vlade Posavskog kantona i Opštine Orašje, a partneri su fondacija Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”, fondacija Robert Schuman, Zajednička komisija za evropske integracije BiH, Kabinet predsjednika Federacija BiH Marinka Ćavare.

Ova je konferencija i dio međunarodnog projekta „Joint Citizens’ Forces – Common European Future“, koji je sufinancsirala Evropska unija iz projekta The Europe for Citizens Programme, a pod pokroviteljstvom predsjednika Evropskog parlamenta Antonija Tajanija.