KONFERENCIJA O SOCIJALNOM DIJALOGU NA ZAPADNOM BALKANU

KONFERENCIJA O SOCIJALNOM DIJALOGU NA ZAPADNOM BALKANU

Generalna sekretarka mladih i članica Predsjedništva CPEU, mr Teodora Lađić učestvovala je na konferenciji o socijalnom dijalogu na Zapadnom Balkanu kroz proces evropskih integracija u organizaciji Hrišćanskog radničkog pokreta i Evropskog centra za radnička pitanja, održanoj u Atini od 8. do 10. novembra 2021.

Na konferenciji je učestvovalo oko 40 učesnika iz nekoliko evropskih zemalja. Fokus konferencije bio je na jačanju socijalnog dijaloga u periodu postepenog oporavka od posljedica pandemije, a u cilju rasta i razvoja društava zemalja Zapadnog Balkana.