KAS-CPEU SEMINAR „HAJDE DA GOVORIMO O EVROPI: POLITIČKI, EKONOMSKI I BEZBJEDNOSNI IZAZOVI“

KAS-CPEU SEMINAR „HAJDE DA GOVORIMO O EVROPI: POLITIČKI, EKONOMSKI I BEZBJEDNOSNI IZAZOVI“

Konrad Adenauer fondacija i Crnogorska panevropska unija organizovali su seminar „Hajde da govorimo o Evropi: politički, ekonomski i bezbjednosni izazovi“ koji je održan u periodu od 26. do 27. juna 2021., u hotelu Avala, Budva.
 
 
Seminar su pohađali članovi političkog podmlatka KAS-a i mladi članovi Crnogorske panevropske unije. Seminar je ukupno okupio 23 mladih ljudi.
 
 
Predavači na seminaru bili su: prof. dr Gordana Đurović, predsjednica Crnogorske panevropske unije i dr Mehmedin Tahirović, ekspert za bezbjednosnu politiku i bivši Nacionalni vojni predstavnik Crne Gore u NATO.