INTERVJU SA PREDSJEDNICOM CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE – BANKE IMAJU KLJUČNU ULOGU U SPRJEČAVANJU PRETVARANJA ZDRAVSTVENE KRIZE U EKONOMSKU, PORTAL ANALITIKA

INTERVJU SA PREDSJEDNICOM CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE – BANKE IMAJU KLJUČNU ULOGU U SPRJEČAVANJU PRETVARANJA ZDRAVSTVENE KRIZE U EKONOMSKU, PORTAL ANALITIKA

„Bankarski sistem ima ključnu ulogu u sprječavanju pretvaranja ove zdravstvene krize u društvenu i ekonomsku krizu za preduzeća i domaćinstva. ECB i institucije koje na nadnacionalnom nivou nadgledaju bankarski sektor, pružiće privremeni kapital i operativne olakšice bankama eurozone, kako bi se osiguralo da nadgledane banke mogu nastaviti svoju ulogu u finansiranju realne ekonomije u situaciji očiglednih negativnih ekonomskih učinaka koronavirusa“ izjavila je Djurović.

Potpun intervju dostupan je na sljedećem linku: https://www.portalanalitika.me/clanak/banke-imaju-kljucnu-ulogu-u-sprjecavanju-pretvaranja-zdravstvene-krize-u-ekonomsku

Izvor: Portal Analitika, 19.03.2020.