Inicijativa Savez za Evropu: Premijer Marković sa Crnogorskom panevropskom unijom (CPEU) o promovisanju evropskih vrijednosti i komuniciranju procesa integracija Crne Gore

Inicijativa Savez za Evropu: Premijer Marković sa Crnogorskom panevropskom unijom (CPEU) o promovisanju evropskih vrijednosti i komuniciranju procesa integracija Crne Gore

Inicijativa Savez za Evropu: Premijer Marković sa Crnogorskom panevropskom unijom (CPEU) o promovisanju evropskih vrijednosti i komuniciranju procesa integracija Crne Gore, jačanju ljudskih prava i sloboda te snaženju vladavine prava. Posebna pažnja na sastancima posvećena je pitanjima omladinske politike.

Više važnih pitanja u cilju proaktivnijeg pristupa u procesu evropskih integracija, usvajanju standarda i promociji evropskih vrijednosti u Crnoj Gori otvoreno je na današnjem sastanku predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića i predstavnika NVO Crnogorska panevropska unija (CPEU).

Sastanku su u ime Vlade, pored premijera, prisustvovali: ministarka javne uprave, Suzana Pribilović i glavni pregovarač, Aleksandar Drljević.
Sastanku su u ime CPEU, pored prof. dr Gordane Đurović, prisustvovali: mr Đorđije Brajović, generalni sekretar CPEU i mr Teodora Lađić, projektna menadžerka i sekretarka Mladih CPEU.

Predstavnici Crnogorske panevropske unije na čelu sa prof. dr Gordanom Đurović su dali potpunu podršku Vladi Crne Gore na putu evropskih integracija i najavili da će nastaviti da daju doprinos kroz organizaciju različitih promotivnih i edakativnih aktivnosti građana, posebno mladih, te pripremi neophodnih analiza koje mogu koristiti boljoj pregovaračkoj platformi u aktuelnoj fazi pregovora. Poseban doprinos CPEU može dati kroz promovisanje Crne Gore unutar Međunarodne panevropske unije, najstarije panevropske organizacije sa sjedištem u Strazburu koja okuplja 28 država posvećenih borbi za bolju zajedničku budućnost Evrope. Mnogi poslanici Evropskog parlamenta članovi su ove globalne pro-evropske mreže.

Prof. Đurović, predsjednica CPEU i članica Predsjedništva Međunarodne panevropske unije, predstavila je oblasti u kojima je CPEU aktivna, ostvarene kao i planirane projekte u oblasti promovisanja i jačanja  procesa evropskih integracija Crne Gore.  Novu pregovarački okvir koji je ponudila Evropska komisija i podržao Evropski parlament, treba iskoristiti i kao osnov za pripremu strategije naredne faze pregovora Crne Gore sa Unijom, sa fokusom na ocjenu interne spremnosti i dinamiku zatvaranja pregovora kroz prizmu ponudjenih klastera. U skladu sa budućom dinamikom pregovora, neophodno je jačati koheziju svih nosioca aktivnosti u zemlji i pripremiti analizu ekonomskih efekata pristupanja.

CPEU je pohvalila novu inicijativu Vlade Crne Gore, odnosno novi pristup komunikacija procesa integracija i unutarcrnogorskog dijaloga sa ključnim nosiocima aktivnosti kroz dijalog Saveza za Evropu. Posebno je istaknuto da se ovaj dijalog događa istovremeno sa novootvorenim dijalogom unutar Konferencije o budućnosti Evrope, koju je predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, promovisala početkom godine. Ključni aspekti EU dijaloga o Evropi, mogu biti korisni  i definisanju platforme za dalji dijalog kroz Savez za Evropu. To su tematske oblast i stubovi dijaloga.  Tako su EU oblasti dijaloga:  Zeleni plan za Evropu, Digitalna Evropa, Demokratija i upravljanje, Evropa kao globalni igrač i Oblast dijaloga koja će uključiti teme koju su delegirali građani, dok su stubovi dijaloga: konsultacije i dijalog sa političkim akterima i dijalog sa građanima i organizacijama civilnog društva.  Uključivanjem navedenih prioritetnih tema i stubova dijaloga, Savez za Evropu u Crnoj Gori, postaje dio Dijaloga o budućnosti Evrope, istaknuto je tokom sastanka.

„Razgovori koje vodimo u okviru incijative Savez za Evropu su konstruktivni i podsticajni. Vjerujem da ćemo zajedno doći do boljih rješenja u oblastima važnim za proces integracije u EU, ali i za snaženje društvenog i političkog ambijenta“, kazao je premijer Marković.

Vlada Crne Gore će razmotriti dobijene predloge i zauzeti konkretne stavove u odnosu na njih.

VIDEO: https://flic.kr/s/aHsmLP27CS