Delegacija Crnogorske panevropske unije je učestvovala na međunarodnoj konferenciji “Izazovi Evropske unije i proces proširenja” u Sarajevu

Delegacija Crnogorske panevropske unije je učestvovala na međunarodnoj konferenciji “Izazovi Evropske unije i proces proširenja” u Sarajevu

Crnogorska panevropska unija (CPEU) je učestvovala na međunarodnoj konferenciji “Izazovi Evropske unije i proces proširenja”, koja se održala u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, a u organizaciji Panevropske unije BiH i Fondacije Konrad Adenauer. Delegaciju CPEU su činile prof. dr Gordana Đurović (predsjednica CPEU), mr Milica Muhadinović (predsjednica Mladih CPEU) i mr Teodora Lađić (projektna menadžerka CPEU i sekretarka Mladih CPEU).

Konferenciju su obilježila izlaganja stručnjaka za evropske integracije i predstavnika mladih panevropskih organizacija. Donošenjem Deklaracije završen je ovaj veliki međunarodni skup na kojem se govorilo o trenutnom stanju u EU, njenoj budućnosti i evropskom putu zemalja Jugoistočne Evrope.
Jačanje regionalne saradnje i uloga Berlinskog procesa bile su jedne od tema konferencije, gdje je istaknuta važnost povezanosti zemalja Jugoistočne Evrope koje teže ka članstvu u EU, a koje pritom imaju mnoštvo otvorenih i neriješenih pitanja.

Poslata je i ključna poruka sa ovog međunarodnog skupa u Sarajevu, a tiče se neophodnosti integracije zemalja Jugoistočne Evrope u Evropsku uniju kako bi se osigurali stabilnost, mir i prosperitet na starom kontinentu.

Više informacija o konferenciji možete naći na www.paneuropa.ba