VIDEO: Delegacija Crnogorske panevropske unije je učestovala na konferenciji održanoj u Austriji na temu „Budućnost Evrope: Evropski identitet i EU politička scena“, u periodu od 15-17 februara 2019.

VIDEO: Delegacija Crnogorske panevropske unije je učestovala na konferenciji održanoj u Austriji na temu „Budućnost Evrope: Evropski identitet i EU politička scena“, u periodu od 15-17 februara 2019.

Delegacija Crnogorske panevropske unije je učestovala na konferenciji održanoj u Austriji po projektom „Zajedničke snage građana – Zajednička evropska budućnost“, na temu „Budućnost Evrope: Evropski identitet i EU politička scena“, u periodu od 15-17 februara 2019.
Potpredsjednik CPEU mr Rajko Uskoković se obratio prisutnima u bloku posvećenom budućnosti Evrope i predstavio perspektivu Crne Gore na puta ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, dok je projektna menadžerka CPEU mr Teodora Lađić moderirala panelom pod nazivom „Više Evropskih integracija za manje Euroskepticizma“. Bili su prisutni i CPEU članovi Petar Raičević i Radovan Ognjenović.

Organizatori konferencije su bili Panevropa Austrija i Panevropa Slovenija sa partnerima na projektu.
Svrha projekta je da privuče i uključi evropske građane i organizacije civilnog društva u strukturirani dijalog sa evropskim političkim donosiocima odluka o tome kako obuzdati euroskepticizam i kako kapitalizirati potrebe za bližom evropskom zajednicom. Projekat JOCICEF je finansiran od strane Evropske unije kroz platformu Evropa za građane.

Panel 1 „More European Integration for less Euro-skepticism“: https://www.youtube.com/watch?v=2qd8cWoTNGs&feature=youtu.be

Panel 2 „The Future of Europe“: https://www.youtube.com/watch?v=2qd8cWoTNGs&feature=youtu.be