Crnogorska panevropska unija organizuje međunarodnu konferenciju pod projektom „UN Agenda 2030 – Agenda EU 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori / TISIM“ uz potporu Evropske komisije, kroz Erasmus + Jean Monnet action

Crnogorska panevropska unija organizuje međunarodnu konferenciju pod projektom „UN Agenda 2030 – Agenda EU 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori / TISIM“ uz potporu Evropske komisije, kroz Erasmus + Jean Monnet action

Crnogorska panevropska unija organizuje međunarodnu konferenciju pod projektom „UN Agenda 2030 – Agenda EU 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori / TISIM“ uz potporu Evropske komisije, kroz Erasmus + Jean Monnet action platformu.

Naslov konferencije je „Izgradnja održive budućnosti Crne Gore kroz proces pristupanja EU i i ispunjavanje ciljeva održivog razvoja“ koja će se održati u Podgorici, hotelu Podgorica, od 30. novembra do 1. decembra 2018. godine.

“UN Agenda 2030-EU Agenda 2025 : Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori “(TISIM) projekat se bazira na dvije glavne razvojne agende Crne Gore, i to : ostvarivanje ciljeva održivog razvoja kroz sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja 2030 i pristupanje Evropskoj uniji u perspektivi 2025. UN 2030 Agenda je plan djelovanja za ljude, planetu i prosperitet koji se temelji na postizanju ciljeva održivog razvoja, dok se proces EU integracije temelji na postizanju kriterijuma za pristupanje definisanim u pregovaračkim poglavljima i povezanim mjerilima. Dakle, ove dvije agende su komplementarne.

Lokalni partneri su : Kancelarija za evropske integracije, UNDP, lokalne samouprave Podgorica, Berane i Tivat, javne obrazovne ustanove u opštinama Berane i Tivat, organizacije civilnog društva i partneri iz akademije.

Radni jezici konferencije će biti crnogorski i engleski.

Agendu vidjeti na link-u ⇒ AGENDA – CPEU – TISIM projekat 30 11-1 12 2018 Podgorica