Crnogorska panevropska unija obilježila 2 godine svog postojanja u prostorijama EUIC

Crnogorska panevropska unija obilježila 2 godine svog postojanja u prostorijama EUIC

17.05.2018. Crnogorska panevropska unija je kulturnim događajem „Komuniciranje Evrope u pan-evropskim društvima“ obilježila dvije godine svog postojanja u prostorijama partnera EUIC. Prof. dr Gordana Đurović je poželjela dobrodošlicu gostima i zahvalila se na pruženoj podršci za rad i vrijednosti koje CPEU njeguje i kratkim govorom podsjetila kako smo razvijali našu organizaciju u prve dvije godine postojanja. Svečanost je, kako i priliči, počela sa crnogorskom i evropskom himnom, u izvedbi tria (trio u sastavu: Tanja Bogdanović-violina, Vedrana Rašović Blagojević-violina i Nikola Vučković-klavir).Crnogorska glumica, Dubravka Drakić, uveličala je događaj sa izvođenjem monologa Penelope iz teksta “Penelopijada” Margaret Atwood, a nakon toga je pomenuti trio nastavio sa programom kompozicija (Dmitri Shostakovich, 5 komada za dvije violin i klavir). Za drage goste bio je upriličen i prigodan koktel, uz koji se moglo nastaviti sa neformalnim razgovorima .