Brošura „MULTIDIMENZIONALNI ASPEKTI DEMOKRATIJE I IDENTITEA: DIJALOG I UČENJE MLADIH U VRIJEME COVID-19 PANDEMIJE“

Brošura „MULTIDIMENZIONALNI ASPEKTI DEMOKRATIJE I IDENTITEA: DIJALOG I UČENJE MLADIH U VRIJEME COVID-19 PANDEMIJE“

Projektni tim Crnogorske panevropske unije uz podršku partnera (Opservatorija za prava djece i mladih, Panevropska unija Bosne i Hercegovine i Centar za spoljnu politiku) je kreirao brošuru „MULTIDIMENZIONALNI ASPEKTI DEMOKRATIJE I IDENTITETA: DIJALOG I UČENJE MLADIH U VRIJEME COVID-19 PANDEMIJE“ u okviru istoimenog projekta finansiranog od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) i Evropske unije.

Brošura je rezultat istraživanja sprovedenog na uzorlu od 500 ispitanika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Tema istraživanja bila je demokratija, identitet i povjerenje, obrazovanje, zaposlenost i edukacija. Brošura sadrži odraze i stavove mladih ljudi o ovim pitanjima.

Brošura je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

http://panevropa.me/wp-content/uploads/2021/08/MULTIYOU-Brošura.pdf