Saopštenje CPEU, 6.4.2020. „Za ujedinjenu Evropu u vrijeme COVID-19“